索引: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
成語百科

倒吃甘蔗發表評論(1)編輯詞條

解釋:比喻漸入佳境。

例句:他的表演猶如倒吃甘蔗,一次比一次進步。

資料來源:六下南一國語便利書

→如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯詞條

標籤:

收藏到: Favorites  

同義詞: 暫無同義詞

關於本詞條的評論 (共1條)查看評論>>